Kontaktinformasjon


Borgestad menighet

Adresse: Håvundveien 378, 3711 SKIEN
Telefon:
35 50 63 40
Epost:
borgestad.menighet@skien.kommune.no

Diakoniarbeider

Elsa Ødesneltvedt Eskeland

41327128

Send epost

Kirkemusikker

Ingrid Bringsrud Halle

35 50 63 42

Send epost

Sokneprest

Ida Margrethe Krogstad Rød

35 50 63 44

959 30 171

Send epost

Sekretær

Anne Mona Skifjeld

35581149

40061965

Send epost

Barne og ungdomsarbeider

Bente Kristine Thoresen

90661494

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Anne Karine Veting

40406565

90929547

Send epost