Offer i Borgestad kirke


 

Offer i Borgestad kirke.
Vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det tar før vi igjen kan ha gudstjenester i kirken vår. Det er mange ulike organisasjoner og tiltak som ikke får den støtte/det offer som menighetsrådet har vedtatt.
For å bøte på dette kommer denne oppfordringen om å gi til de organisasjonene vi skulle støttet i perioden.

 

15.3 Menighetens misjonsprosjekt i Madagaskar
22.3 Menighetsarbeidet
29.3 Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen
5.4 Kirkens SOS Telemark
9.4 Menighetsarbeidet
12.4 Menighetsbladet
19.4 Konfirmantarbeidet
26.4 Menighetens kirkemusikalske arbeid

 


Disse trenger vår støtte.
Ønsker du å gi til Borgestad menighet kan du bruke Vipps 87217, eller du kan bruke menighetens bankkonto 2610 31 70973 og være nøye med å merke hva du ønsker din gave skal gå til.

  

 

Tilbake