Åpning av kirken til gudstjenester


 

 

Endelig kan vi igjen si;  Velkommen til gudstjeneste i Borgestad kirke.

 

Det blir 2 gudstjenester 24.mai kl 11.00 og kl 12.30 ved Liv Espeland Jettestuen.

Vi har noen retningslinjer som gjelder per i dag, men som kan endre seg før 24. mai, så følg med:

Les dette før du kommer:

Syke personer skal ikke delta eller være til stede. 

Vask hendene før du kommer, og bruk sprit ved inngangen eller vask på toalettet. 

Unngå unødvendig berøring. 

Det er maksimalt plass til 50 personer i Borgestad (utenom prest, organist, kirketjener) dette pga smittevernregler.

Vi må holde en meters avstand (gjelder ikke personer i samme hustand)

Navn og nummeret til den enkelte vil bli skrevet på en lapp i gangen når man kommer. Denne lappen blir oppbevart i 10 dager på grunn av eventuell mulighet for smittesporing. Den blir deretter makulert.

Vi kommer med mer oppdatert informasjon om hvordan nattverden blir gjennomført.

Gudstjenester fremover foregår som normalt med disse tiltakene, følg med på nettsidene.

 

 

OBS!! Det blir IKKE gudstjeneste på Jarseng torsdag 21. mai!

Tilbake