Vi over 60


Årets siste Vi over 60 er fredag 5.april kl. 18.00.

 

 

Andakt ved Thor Egil Abrahamsen.
Gunnar Norby gir oss glimt fra en livsvandring med komplikasjoner.
Borgestad kirkekor blir også med oss.  God bevertning og utlodning.  For transport ring 98 00 11 99.

 

Tilbake