PILGRIMSVANDRING 2019


fra Siljan til Eidanger.

På årets vandring, har fått med oss daglig leder for pilegrimsfellesskapet St.  Jakob, Eivind Luthen. Han var den personen som initierte den moderne pilegrimsvandringen i Norge og vil gjennom dagen dele med seg av sine kunnskaper

Program for dagen:

Buss fra Eidanger kirke kl. 10.00 som tar opp passasjerer i Porsgrunn og Skien før ankomst Siljan kirke.

  • Klokka 11.00: Gudstjeneste i Siljan kirke med utsendelse til vandring langs Presteveien.
  • Buss til Austad og vandringen starter
  • Rast ved Årholtstua. Mulighet for grilling.
  • Ankomst Bjørkedalen etter om lag 5 timer. Buss til Eidanger kirke.
  • Klokka 18.00: Kveldssamling i Eidanger kirke.
  • Klokka 19.00: Enkel middag på Menighetshuset.
  • Klokka 20.00: Retur med buss til Siljan kirke.

Påmelding seinest 12. august til Eidanger menighetskontor

på tlf. 35563400

Ved påmelding oppgi hvor du vil møte opp: Eidanger, Porsgrunn, Skien eller Siljan!

NB! Det er begrenset plass på fellestransport.

Pris: kr. 250,- som betales ved påmelding med Vipps til Eidanger sokn eller 2670.34.08450. Merk betalingen «pilegrim».

Vi, Bjørkedalen historielag, Eidanger menighet og Siljan menighet, ønsker hver og en hjertelig velkommen!

 

Tilbake