Konfirmant 2020


Velkommen som konfirmant i Borgestad kirke 2020. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

 
 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje noen nye venner. I løpet av konfirmantåret går vi gjennom mange store og små temaer i livet, vi drar på leir, deltar i innsamlinger til mennesker som trenger det,  blir kjent med kirken, hverandre og mye mer. Vi håper å se akkurat deg som konfimrnant!

 

Programmet er under utarbeidelse, men her er noen viktige datoer:

  • Onsdag 5 juni klokka 18.00. Innskriving og informasjonsmøte i Borgestad kirkestue.
  • Onsdag 28.08 klokka 19-20.30. Foreldremøte i Borgestad kirkestue.
  • 31.08 - 01.09. Vi satser på å få til en liten overnattingstur.
  • Onsdag 11 september. Kick off sammen med flere konfirmantgrupper i området. Sted vil bli annonsert.
  • Konfirmantene kan velge undervisning på tirsdag 14.30 - 16.00  eller onsdager 15.15 - 16.45. Første undervisning er 17 og 18. september.
  • Presentasjonsgudstjeneste søndag 22.september kl.17.00 i Borgestad kirke. For alle konfirmanter og deres familier/foresatte.
  • 15 desember - Lysmesse i Borgestad kirke klokka 17.00. For alle konfirmanter og deres familier/foresatte.

 

Konfirmasjonsgudstjenestene blir lørdag 2. mai og søndag 3. mai, kl.11.00 begge dager.

 

Klikk her for påmelding

 

Tilbake