Nytt menighetsråd


 

Menighetsrådet i Borgestad er nå klart.  Her er de 6 medlemmene og varamenn.  Disse skal være med å styre menigheten vår de neste 4 årene:

 

 

1.       Åse Holmberg

 

2.       Marit Beate Øvrum

 

3.       Trond Ballestad (Permisjon)

 

4.       Bodil B. Slettebakken

 

5.       Hilde Margit Matre

 

6.       Helen Elise Kortner

 

7.       Gunnar Kjellsen

 

8.       Ole Johan Lindøe

 

9.       Ole Petter Hanssen

 

10.     Berit Bjønnes Gilberg

 

11.     Arnold Ole Toft

 

12.     Ingvild Susanna Bjørnelykke (permisjont

  

Tilbake