Damekvelder


Informasjon om damekvelder, har dessverre blitt utelatt fra kalenderen i menighetsbladet. Her kommer derfor en liten oversikt.

9.mai.  Vi får besøk av Gro Bjørntvedt. Hun er adjunkt og har jobbet i Skien fengsel siden det åpnet i 1994. Grete Ødegård m/musikere synger og spiller.

 

13.juni. Tur til Brekkeparken «Afternoon tea». Klara Hansen Siljan kommer og synger. Påmelding til Borgestad menighetskontor innen tirsdag 7.juni.

Tlf. 35506340. Kontoret er åpent tirsdager og fredager. Mer informasjon kommer etterhvert.

Velkommen til felleskapsmiley

Tilbake