VIKTIG INFORMASJON


 

 

12.3.2020
Biskopen i Agder og Telemark har besluttet å avlyse alle gudstjenester i bispedømmet frem til og med neste søndag, 22. mars på grunn av Korona-viruset. Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier.

...

-Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe korona-viruset, sier biskop Stein Reinertsen.
Dette er tiltakene som settes i verk:
1) Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre.
3) Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.
4) De som har planlagt dåpsseremonier, vil bli kontaktet av lokal prest med tanke på å finne en løsning.
5) Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Prosten og kirkevergen i Skien besluttet i går, 11.03.2020, og avlyse alle trosopplæringstiltak og andre sosiale samlinger i Skien. Det betyr at konfirmantundervisning, konserter, kaffe og vaffeltreff, kirkekaffe og møter blir avlyst  
Lurer du på noe ta kontakt med menighetskontoret på tlf: 35506340 eller epost: Borgestad.menighet@skien.kommune.no

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.

 

 

Tilbake