NY INFORMASJON FRA BISKOP OG KIRKEVERGE


 

Iht. til oppfordring gitt av biskop preses Atle Sommerfeldt og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen vil alle konfirmasjonsgudstjenester utsettes til etter sommeren. Informasjon om nye datoer vil komme så snart dette er klart.

 

Påskens gudstjenester kan dessverre ikke gjennomføres i dagens situasjon. Vi oppfordrer alle til å ta del i kirkens digitale fellesskap. For mer informasjon se kirken.no

Tilbake