Tømret Lekestue


I vår la vi ut den lille tømrede lekestua  Ekelihagen for salg. Vi fikk veldig mange henvendelser, og nå har vi solgt den for kr. 70 000. 

 

Dette er penger som skal gå til restaurering av orgelet i kirken.

En dugnadsgjeng har vært i gang med å ta den den ned, og fredag ble de ferdige med merking og stabling av tømmeret.  En kjempejobb som bringer inn enda noen tusen kroner til orgelet. Takk til denne flotte gjengen!

Merking av tømmerstokkene

Ørnulf Eskeland - fagmannen vår - har gjort en kjempejobb!!

Her demonteres veggene.

Nesten ferdig med å ta ned tømmeret.

...og så står bare grunnuren igjen!

 

 

 

 

Tilbake