ÅPEN KIRKE


Søndag 21 februar fra 11.00 til 12.30.

Velkommenheart

 

 

 

 

 

21 februar klokka 11.00 til 12.30

Åpen kirke vil fungerer slik:  .

3 ansatte, samt kirkeverter vil være tilstede hver søndag. 

Det kan kun være 10 gjester i kirken samtidig, så om det blir nødvendig må man vente på tur. Ved inngangen kan man få utlevert et lys til lystenning og ellers blir det tid for meditasjon og bønn. 

Hvert 20. minutt vil det være tekstlesning og sang, samt mulighet for nattverd.. 

Det vil være inngang fra hoveddøren og utgang ved dåpssakristiet.

 

 

Velkommenheart

Tilbake