Julegudstjeneste i Borgestad


I år blir vi en annerledes form på gudstjenestene på julaften.  Vi velger å holde dem utenfor kirken

 

Da kan vi få plass til 200 mennesker på hver gudstjeneste.  Gudstjenestene blir kl. 14.30 og 16.00

Prest Jon Kristian Sletteberg og kirkemusiker Ingrid Halle.  Bente Thoresen blir også med.

Vi ber alle om å ha med seg en lapp med navn og tlf.nr slik at registreringen i forhold til smittevern går raskt.

Det blir ordnet med grei parkering.

Tilbake